torstai 25. kesäkuuta 2009


Paimenpojan majan ovi

(jätä viesti oven alle)

__________

/..........\
|...........|
|...........|
|...........|
|...........|
| o-~.......|
|...........|
|...........|
|...........|
|...........|

tiistai 23. kesäkuuta 2009


Seuraava uutislähetys lähipäivinä. Ennen sitä kuulemme vielä osia kesken jääneestä ohjelmasta "Marcenne unissani".


Seuraavaksi uutiset ja sää:

Valtion sosiaali- ja terveysministeriön teettämän tutkimuksen mukaan siitä, mitä ihmiset kutsuvat 'tilaksi', on tullut absurdi ja luoksepääsemätön. Kolmestatuhannesta kyselyyn vastanneesta henkilöstä jopa neljä viidesosaa totesi, että tila, jossa ei ole kosketuspintaa, ei ole osa maailmaa. Valtaosa heistä uskoi myös, että tällaisissa olosuhteissa ihminen voi elää lähinnä vain kokeeksi, ilman tavanomaista onnen tai ilon kokemusta, ja ettei mikään yhteiskunta voi säilyä tällaisen olemismuodon sisällä. Kaksi kolmasosaa vastanneista ilmoitti harkitsevansa itsemurhaa päivittäin ja noin puolet elävänsä vailla todellisia siteitä muihin ihmisiin. Sama määrä vastanneista totesi 'ystävyyden' kokemuksen muuttuneen heille vaikeasti käsitettäväksi tai vain saavuttamattomaksi.

Sää: Heikkoa tuulta. Aurinkoista. Yön alin 12´C ja päivän ylin 23´C.

[Ennen illan pääuutislähetystä esitämme teille osan tänään aiemmin kuullusta keskusteluohjelmasta "Marcenne unissani", jossa ryhmä kryptologeja, psykologeja ja teologeja kokoontui pohtimaan määrättyjen tekstikokoelmien mieltä ja merkitystä keskittyen nimenomaan erityisiin, so. erityislaatuista tulkintataipumusta edellyttäviin esimerkkeihin teksteistä...]

Keskustelupaneelin puheenjohtaja K. V.:
-Psykologian dosentti A. S., valitsitte ensimmäiseksi esimerkiksi kokoelman tekstiviestejä, joiden tulkinta on osoittautunut erityisen vaikeaksi sekä viestien vastaanottajan että, jos ymmärsin oikein, myös oppialanne teoriamuodostuksen kannalta... Olkaa hyvä, esitelkää nämä tekstit ja kertokaa oma näkemyksenne niiden merkityksestä.

Psyk. dos. A. S.:
-Tekstit, joista tässä on puhe, muodostavat todellakin ongelman oppialamme 'teorian' tai 'teorioiden' kannalta, mutta vain siinä tapauksessa, että teorioitamme yritetään soveltaa tekstiin ehdoitta ja kaikissa sen yksityiskohdissa - muussa tapauksessa, jos nimittäin pidättäydytään määrättyihin osiin tekstistä tai vain sen yleispiirteisiin, voidaan sanoa jotain, joka sekä melko varmasti pitää paikkansa itsessään että käy yksiin niiden yleisten psykologisten havaintojen kanssa, jotka tässä muodostavat niin kutsutun teoriamme - toisin sanoen sen psykologisen näkökulman, jota vasten muut 'teoriat' voivat itsensä tahtoessaan asettaa. Puheenaolevista teksteistä esitän seitsemän ensimmäistä. Kahdeksatta, joka tiettävästi on samalla sarjan viimeinen, en liitä tähän yhteyteen, sillä se on jo muotonsa tähden muista teksteistä irrallinen eikä - mahdollisesti yhtä lausahdusta lukuunottamatta, johon palaan tuonnempana - muodosta muiden tekstien kannalta tärkeää vertailukantaa vastakkaisten tulkintojen päättämiseksi. Tekstit, jotka kuten puheenjohtaja mainitsi, ovat kokoelma tekstiviestejä yksityishenkilöltä toiselle, kuuluvat seuraavasti:

Nìkolas Rothweiler
transammunition casus

endomysticus lisp

Bacchus oratoriam

xenoplasticus et

TARP non jubelarum.


Thou Manichean Glamoratus

ruling class armour.

chicken-pox vestibule

stain

como ultra brass

Nîkolas

Reformatio cum saliva.
N:s c/o Kristophorus.

M HHH indonesia, clavicord.

--- whistle!

dONT buy dog in a seashell.


Sister upper hand!

Howlin' moon anthrocide,

not coming

deluxe model and trapeze.

Seventy days and a biscuit mouth.

(No plumbing... what you expect!?)


Varaanikorva syö viisi leijonaa,
dot dot dot, 5 leijonaa.

Kahvia ja sokeria, ilman sokeria.

Plaa, Plaa, plum!

(Oikein päin - viisas, toisinkin 3,3.

Ei arvatenkaan tullut ikkunan kautta

sisään?)


Gestapo Kristoforus Nikolas Rothweiler


My bloody +

knee's hurting +

can't even walk straight anymore.

Septuaginta in vino, Caracas,

my little friend.

Coconut in the bas... But hey,

wait, where are you going now?


Psyk. dos. A. S.:
-Edellä esityt tekstit muodostavat siis puheenaolevan seitsemän tekstin ryhmän. Niistä kolme ensimmäistä ja toisaalta neljä viimeistä kuuluvat yhteen siinä ulkoisessa suhteessa, että ne on lähetetty (vaikkei kuitenkaan välttämättä sepitetty) yhden päivän kuluessa ja tarkalleen ottaen kahtena peräkkäisenä päivänä. Päivät olivat 20.6.2009 lauantai (panemme merkille, että tuolloin oli juhannuspäivä) sekä 21.6.2009 sunnuntai (joka oli kesäpäivänseisaus). Myös lähetysten summittainen
kellonaika on tiedossa: kolme ensimmäistä viestiä on lähetetty illalla kello kuuden ja kahdentoista välillä ja neljä seuraavaa iltapäivällä ennen kello viittä. Näillä seikoilla on merkitystä psykologiselta tarkastelukannalta, mutta ne on todennäköisesti otettava huomioon myös muissa tarkastelutavoissa.

Vielä on mainittava tekstien vastaanottajasta ja lähettäjästä: Toisin kuin ensimmäisen tekstin alku antaisi olettaa, tekstien vastaanottaja ei ole puhuttelumuodon "Nìkolas Rothweiler" vaan eräs "Marcenne", joka mainitaan vasta tästä yhteydestä pois jätetyssä kahdeksannessa tekstissä. Tekstien lähettäjä sen sijaan nähtävästi käyttää itsestään tätä nimeä - tai - kuten kolmannessa viestissä ilmenee - osoittaa tekstinsä tälle henkilölle tietyn toisen henkilön välityksellä, jota hän nimittää "Kristophorukseksi" ("N:s c/o Kristophorus"). Toisaalta myöhemmin, kuudennessa viestissä, nimi "Kristoforus" esiintyy nimen "Nikolas Rothweiler" välittömässä yhteydessä ikään kuin ne sittenkin viittaisivat yhteen ja samaan henkilöön - jos nimittäin oletamme, että kirjoittaja ei tee eroa allograafien "ph" ja "f" tai "ì" ja "i" välillä. Tätä oletusta vastaan käy kuitenkin samaisessa viestissä (välittömästi ennen edellä mainittuja nimiä) esiintyvä sana "Gestapo", joka sen enempää filologian kuin psykologiankaan piirissä ei muodosta todennäköistä henkilön nimeä. Niinpä on varsin uskottavaa lukea kuudes viesti siten, että kunkin kolmen nimen välille asetamme pilkun, jolloin myös näennäinen yhteys henkilöiden "Kristoforus" ja "Nikolas Rothweiler" välillä katoaa. Nämä osittain filologiset huomautukset (joihin puheenvuoroni jälkeen tahdon kuulla vastauksen erityisesti filologian ja kryptologian professori G. H:lta) ovat välttämättömiä niitä seuraavien puhtaasti psykologisten huomioiden kannalta.

Ensimmäinen psykologinen huomio koskee ilmaisua...

[...Edellä kuullun keskusteluohjelman "Marcenne unissani" uusintalähetys keskeytetään alkavan uutislähetyksen vuoksi.]

maanantai 22. kesäkuuta 2009


Myöhemmin illan uutiset ja sää

Marcenne

Otaksuttavasti vasikan saapumaton laidunpäivä


Siirtäkää,
tehkää tilaa,
lakatkaa huutamasta

travestia travestia, matrus ben sihor,
ei hänkään huutanut, vaasi oli

hänenkin päähänsä pantu, ja silti, uskokaa, natriumsodiumkarbonaatti ja
klooriprotikseeni, Gramatopos in sudium, nöyrtyi,
pani kätensä pöydälle
ja kuiskasi,
visiiri, näkymätön vihollinen, tanssiaskelia ja piilohauras,

naarmuja sittenkin, estäkää heitä tulemasta,
eiväthän he voi tietää, että minulle on annettu
ravun
anturat ja kilpi, pisto kaukaa, ehättää, kaunis,
emme tunne, mutta näemme

ikään kuin Troija, Babylon, Hiroshima...
varaaninkorva, kauris, seikkaperäinen,

Cee-lo-leikki päättymätön

(hänen tuntemansa herran vähäpuheisuus)